Väljapanekud

VP käsiraamat ja üldised põhimõtted
HH failides olev lisainfo
Alusekoha planogramm
Kampaaniajuhendid
Müügisaali fookuspunktid
Test

 

Väljapanekute käsiraamat ja üldised põhimõtted

Selveris kehtivad nii toidu- kui tööstuskaupade väljapanekuteks kindlad põhimõtted ja reeglid. Need on koondatud Kaupade väljapaneku käsiraamatuks, mis on igas kaupluses kohapeal. Et mõista oma igapäevatöö sisu ja tervikut, on lisaks kaupade väljapanekuid puudutavatele teemadele raamatus selgitatud ka protsesse, kuidas kujuneb müügisaal, lahti on seletatud kõik olulised mõisted jne.

Väljapanekud jagunevad esmalt kaheks:

 • planogrammidega toidu-ja tööstuskaup,
 • planogrammideta (väljapanekupõhimõtetega) toidu-ja tööstuskaup.

Kõige olulisemad üldised ja planogrammideta tööstuskauba väljapanekute põhimõtted:

 • kaup ei jää ülemise riiuli hinnariba taha, klient saab kauba mugavalt ja tervelt kätte;
 • tooted ei ulatu üle riiuli kliendipoolse serva (erand nt loomatoit vm suur kaup);
 • väljapanekutes ei ole tühje auke, vajadusel on kõrvaloleva toote väljapanekut laiendatud või on tooted tõmmatud esiservani;
 • riiulid ja väljapanekulauad on kaubaga täidetud maksimaalselt, kuid kaup ei ole laotud kuhja, vastasel juhul ühte toodet haarates kukuvad ka teised;
 • silmade kõrgusel olevatel riiulitel on kaup laotud eest taha, riiul on kaubaga täidetud maksimaalselt; kõrgemal või madalamal olevatel riiulitel võivad olla täidetud ainult esimesed read, kuid mulje peab jääma kaupa täis riiulist;
 • ühes kaubakategoorias on kasutatud ühte tüüpi (kas hinnaribaga või ilma hinnaribata) ja ühepikkuseid piike;
 • ühes kaubakategoorias on riputamist alustatud samalt kõrguselt;
 • väljapanekupind on maksimaalselt ära kasutatud;
 • piigirivid on ülevalt alla ja vasakult paremale paigutatud ühe segmendi sees sirgelt;
 • sarnase otstarbega tooted on paigutatud lähestikku;
 • sortimenti lisanduvale tootele leitakse koht õiges teemas;
 • suured tooted asuvad alumistel riiulitel, kus neid on mugav kätte saada; väikesed ja kallimad tooted on silmade kõrgusel, kus need on hästi nähtavad.
 • ülemise riiuli tooted ei ulatu üle mooduli tagaseina, v.a juhul, kui toodet on riiulis üks kiht; tooteid ei laota üksteise otsa kuhja, tooted on kliendile kättesaadavad;
 • tooted on riiulis esiküljega kliendi poole, toote nimetus on loetav vasakult paremale; erandiks on tooted, mida on parem paigutada pikali (näiteks ei seisa püsti);
 • lisaväljapanekud ei ole madalamal kui põlve kõrgusel (kampaaniaväljapanekud, lisaväljapanekud alustel jm); väljapanek peab olema visuaalselt ilus ja kliendile mugav haarata;
 • väljapanekualas on A4 hinnasildid paigutatud siinidele;
 • müügisaali ei jäeta toodete jääke, mis ei mahu riiulisse, vaid selline kaup viiakse lattu.
 • müügisaali ei jäeta kauba alt vabanevat inventari, mis ei ole hetkel kasutuses; inventar (piigid, hinnaribad, displeid, plekist vahejagajad, pleksist vaherestid jm) viiakse alati lattu;
 • laost liigub kaup saali koos saaliteenindaja/kaubapaigutajaga, müügisaalis ei ole komplekteeritud/transpordi kaubaaluseid, kui keegi nendega ei tegele.
 • müügisaalis ei ole tühje hinnaraame;
 • kaupa ei hoita põrandal, vaid kasutatakse sobivat väljapanekupinda (alus, laud, korv, stend vms);
 • evakuatsiooniteedele, varuväljapääsude, tuletõrjekappide, vesikute, kustutite jm ette väljapanekute tegemine on rangelt keelatud;
 • kaupluses ei ole käsitsi kirjutatud infot, kliendile oluline info on edastatud hinna- ja infosiltidega.

Hea Hinna failides olev lisainfo

Igaks kampaaniaperioodiks on Hea Hinna kampaania fail, mis asub
H:\Ost & Müük\Ost&Müük sisuline\Hea Hind\Hea Hind 2014\Hea Hind

Hea Hinna failis on eraldi leheküljed:

Otsad

kajastavad kauplusele määratud Partnerkaardi otste ja Hea Hinna kampaaniapindade olemasolu kaupluses – need on tähistatud tärniga – ning muud ostujuhile vajalikku lisainfot kaupluse vastavate pindade osas (mõõdud, alusekohaga otsad või ilma jne). Samuti on lehel kauplusele vajalik koondinfo kaubamärkide ja toodete osas, mis on antud kampaaniaperioodiks nendele pindadele määratud

Lisaväljapanekud

kajastavad ülejäänud kaupluses olemasolevaid kampaaniapindu (lisaväljapanekud, displeid jm). Samuti on lehel kauplusele vajalik koondinfo kaubamärkide ja toodete osas, mis on antud kampaaniaperioodiks nendele pindadele määratud. Sellelt lehelt on kauplusel võimalik kontrollida, millised kampaaniapinnad on kaupluses olemas.

Alusekoha planogramm

Alusekoha planogramm asub:
H:\Ost & Müük\Ost&Müük sisuline\Hea Hind\Hea Hind 2014\Kampaania alusekohtade planogrammid.

Alusekoha planogramm on kaupluse saaliplaan, mis määratleb kõikide kampaaniapindade täpse asukoha ning on kaupluse igapäevane töövahend. Igale kampaaniapinnale vastab kindel number või numbri ja tähe kombinatsioon.

Kampaaniajuhendid

Igaks Hea Hinna kampaaniaperioodiks koostab väljapanekujuht kauplustele väljapanekujuhendi (d) vastavalt kampaania iseärasustele (väljapanekualad, komplekteerimine erinevatele pindadele, mööbli erilahenduste või väljapanekualade kujundamine). Eraldi juhend koostatakse ka perioodi langevatele tähtpäevadele. Väljapanekujuhend edastatakse kauplustele koos turundusosakonna poolt koostatud Hea Hinna turundusbriifiga.

Müügisaali fookuspunktid

Kliendi pilku püütakse fookuspunktidega, mis on jõulised visuaalsed tervikud kaupade ja reklaammaterjalidega. Fookuspunkt on kliendi pilgupüüdja ja edasijuhataja nii müügisaalis kui ka kaubakategoorias. Selveri fookuspunktid on:

 1. Partnerkaardi otsad
 2. Väljapanekulauad
 3. Alkoholi kampaanialauad
 4. Displeid
 5. Alusekohad

1. Partnerkaardi otsad

 • Alusekohaga Partnerkaardi otsal on:
  -Partnerkaardi ülaliist,
  -riiulid,
  -alus,
  -Partnerkaardi alusepiire.
  Alusekohaga PK otsal on riiulitel üks ning alusekohal teine pakkumine (märgitud HH failis).
 • Riiulitega Partnerkaardi otsal on:
  -Partnerkaardi ülaliist,
  -riiulid.
  Riiulitega PK ots on kahe pakkumise vahel jagatud vertikaalselt pooleks.
 • Partnerkaardi otsa varustus sõltub kaupluse kontseptsioonist, kaupluse tehnilistest iseärasustest, otsale planeeritud kaubakategooriast.
 • Partnerkaardi otsad paiknevad kaupluses peakäigu ääres. Partnerkaardi otsade eesmärk on tutvustada kliendile pakkumises olevaid tooteid. Neid on väljapanekus suurtes kogustes, nii hakkavad need kliendile hästi silma. Partnerkaardi otsad on nummerdatud, iga number vastab teatud kategooriale või alamkategooriale.
 • Riiulite vahed sõltuvad toote suurusest. Kõrgeima-suurima toote ja peal oleva riiuli serva vahele peab vabalt mahtuma käelaba, et toodet oleks mugav haarata.
 • Alusekohaga Partnerkaardi otsal on minimaalselt kaks riiulit.
 • Kui alusekohale määratud toode on väikesemõõduline või toodet ei ole piisavalt palju, tõstetakse väljapanek kastide või alustega alusepiirde kõrguseni, et toode oleks kliendile mugaval kõrgusel ning visuaalselt korrektselt.
 • Riiulitega Partnerkaardi otsal on pind vertikaalselt jaotatud pooleks ehk kaks kaubamärki jooksevad kõrvuti ülevalt alla.
 • Partnerkaardi otsal on toode laotud vasakult paremale üksteise kõrvale selliselt, et ette hinnariba vahele mahub A6 hinnasilt. Juhul, kui tooteid on otsa riiulitel palju ning A6 hinnasildid jäävad üksteise peale, tuleb kasutada etiketi formaadis hinnasilte ülespidiste riiulirääkijatega.
 • A6 hinnasiltide paigutamisel (ühele riiuli kõrgusele) tuleb jälgida, et siltide vahele jääb õhuruumi. Hinnasilte ei tohi paigutada üksteise peale.
 • Riiulil olevate toodete A6 hinnasildid on paigutatud ülemisele, alusel olevate toodete hinnasildid alumisele riiulile.
 • Juhul, kui riiulil ja alusel olevate toodete hinnasildid peavad olema samal riiuli tasapinnal, tuleb alusel olevate toodete hinnasildi(-de) ette paigutada must nool suunaga alla.
 • Ülemisel riiulil olevate toodete ja Partnerkaardi ülaliistu vahele jääb rusika/käelaba suurune vahe. Tooted ei tohi ulatuda Partnerkaardi ülaliistu ette.

2. Väljapanekulauad

 • Iga kampaania korral on väljapanekulauad jagatud vastavalt teemadele, mis on kirjeldatud kampaania väljapanekujuhendis.
 • Väljapanekulaudu kasutatakse komplektina, kuhu kuulub 4–5 lauda.
 • Ühes komplektis on madalale lauale paigutatud suuremad, kõrgematele laudadele väiksemad tooted.
 • Ühel lauatasapinnal on eespool/külgedel väiksemad tooted ja tagapool/keskel suuremad tooted.
 • Väljapanekute mitmekesistamiseks kasutatakse lisadetaile:
  -klaasist lisariiulite ja/või riputussüsteem väljapanekulauale (peamiselt jõulu-, lihavõttekaupade väljapanekuks, kuid ka tavakampaaniates, nt köögitarvikute, kirjutusvahendite vm vidinate riputamiseks);
  -puidust kaubatoed nt raamatute, voodipesu, taldrikute vms paigutamiseks püsti;
  -metallist kandiline korv lauale väiksemate kaupade paigutamiseks (2 erinevat suurust);
  -väiksem metallist kandiline korv põrandale (tõstetava põhjaga, põhjapind u 60 x 40 cm);
  -suurem metallist kandiline ratastel korv põrandale (vahejagajaga, kaks eraldi tõstetavat põhja, põhjapind u 120 x 80 cm);
  -punutud ümmargune korv metalljalgadel (2 erinevat kõrgust);
  -tarvikute stend hooajakaupade vms riputamiseks, paigutamiseks (kasutatakse alati madalal väljapanekulaual).

3. Alkoholi kampaanialauad

Riiulil on kahel pool 3 tasapinda. Olenevalt kaupluse suurusest, s.t eririiulite koguarvust kaupluses, on need ühele kahepoolsele riiulile paigutatud. Kauplusele määratletud pinnad leiad vastava numeratsiooni alusel Hea Hinna failist lehel Otsad ning alusekoha planogrammilt.

 • Kange alkohol:
  • 4 (20–23 ja 24–27) või 8 kohta (20–27);
 • Vein:
  • 2 (80–81 ja 82–83) või 4 kohta (80–83)

Riiulil ei ole määratud konkreetseid asukohti, kaupade asukoht riiulil sõltub kauba hinnaklassist, suurusest ning tõenäolisest müügiedust.

4. Displeid

 • Selveri müügisaalis tohivad olla ainult Selveri Keskusega kooskõlastatud displeid. Lubatud displeid on märgitud Hea Hinna failis.
 • Displei välimus peab olema korrektne.
 • Kampaaniaperioodi jooksul vigastatud või katkine displei tuleb koostööpartneril asendada analoogse terve displeiga.
 • Kui koostööpartneril ei ole võimalik katkist displeid samaväärsega (mõõdud) asendada, on kauplusel õigus displei kasutamisest loobuda. Sellest tuleb informeerida ostujuhti.
 • Kui koostööpartner saadab kauplusesse kokkulepitust rohkem displeisid, peab kauplus sellest teavitama ostujuhti. Ostujuhil on õigus teha koostööpartnerile trahvi iga mittekooskõlastatud ajutise tootealuse kohta.
 • Kauplus ei ole kohustatud korrektse displei puudumisel leidma kampaaniatoodete eksponeerimiseks alternatiivseid väljapanekuvõimalusi ega kaupa müügisaali paigutama.
 • Hinnainfo on esitletud Selveri hinnasildi alusel ja vastavalt Selveri põhimõtetele.
 • Displei standardmõõdud on: sügavus 400 mm, laius 600 mm, kõrgus koos toodete ja reklaampinnaga 1700 mm.
 • Kui displei koosneb erinevatest osadest ja see on vaja toodete väljapanekuks kokku monteerida, teeb seda koostööpartneri esindaja kaupluses hiljemalt kampaania algusele eelneval päeval.
 • Kui koostööpartneri esindaja displeid kokku ei pane, informeerib kauplus sellest ostujuhti e-kirja teel hiljemalt kampaania alguse päeval kella 9.00-ks.
 • Kampaania lõppedes tagastab kauplus displei koostööpartnerile, kui koostööpartneriga ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Juhul, kui koostööpartner ei ole kahe nädala jooksul alates kampaania lõppemisest displeid kauplusest ära viinud, on kauplusel õigus see hävitada.
 • Kauplusel on keelatud displei kasutamine pärast kooskõlastatud perioodi lõppu või muude toodete väljapanekuks.

5. Alusekohad

Alusekohad on kindlaks määratud alas. Kauplus kujundab alusterivide väljapanekud järgmiseid põhimõtteid järgides:

 • Maksimaalne kõrgus on 1,5–1,6 m, minimaalne kõrgus selline, et klient saab kauba mugavalt kätte – mahukaubad. Aluse kõrgus sõltub kaubast.
 • Vajadusel tõstetakse väljapanekut kastide või alustega, et kliendil oleks mugav tooteid haarata.
 • Klient näeb kaupa, mitte kaste. Kastid on puhtad ja lõigatud servadega.
 • Ühes tsoonis on aluste kõrgus võimalikult ühesugune, et pilt oleks visuaalselt ühtlane.
 • Alused asuvad ühel sirgel korrektsel joonel (põrandaplaatide ja vahekäigu vaates).
 • Vahekäikudes tagatakse kliendile ostukärudega liikumise ruum.
 • Täiendavatel väljapanekutel peab läbipääsuvõimalus olema iga 2,4 m tagant, minimaalne vahekäik alusterivis on 90cm.
 • Tõstetud alustel tuleb kasutada oranže katteid. Katteid kasutatakse ühel kõrgusel olevate aluste katmiseks, s.t neid ei tohi voltida lühemaks. Katete eesmärk on hoida väljapanekud visuaalselt ühtlasena.
 • Ühes aluste/lisaväljapanekute tsoonis ei kasutata vaheldumisi erinevaid väljapanekuviise (alus, tõstetud alus oranzi mütsiga, korvid, lauad), vaid sarnase väljapanekuviisiga lahendused moodustavad omavahel korrektse tsooni.

Test

Tulemus:  

Teadmiste tase: