Soodustused ja motivatsioonipakett

Partnerkaardi lisaboonuspunktid
Sportimisvõimalused
Selveri suvepäevad
Kaupluse meeskonna ühisüritused
Laste jõulupidu
Erialased täiendkoolitused
Eelis konkurssidel
Töögraafik
Tervisetoetused
Sünni- ja muud toetused
Test

 

Partnerkaardi lisaboonuspunktid

Selveri töötaja teenib Partnerkaardiga iga Selveris kulutatud eurolt 4 lisaboonuspunkti. See tähendab, et Partnerkaardiga makstes saab töötaja 1+4 boonuspunkti ning LHV Partnerkaardiga makstes 2+4 boonuspunkti. Soodustus hakkab kehtima esimesel kuul pärast tööle asumist Selveris.

Partnerkaart on Selveri töötajatele tasuta. Kogutud boonuspunkte saab kasutada kõikides Kaubamaja kontserni ettevõtetes.

Sportimisvõimalused

Selver AS teeb aktiivselt koostööd MTÜ-ga Spordiselts. Igal sellega liitunud töötajal on võimalus soodsatel tingimustel tegeleda erinevate spordialadega, näiteks külastada kord nädalas tasuta ujulat ja SPA-d, osaleda erinevatel rahvaspordiüritustel.

Selveri suvepäevad

Eduka majandusaasta korral saavad kenal suvepäeval mõnes Eestimaa paigas kokku töötajad kõikidest Selveritest. Meie viimasest suvepäevast saad põgusa ülevaate siit. Päev oli täis erinevaid arendavaid tegevusi ja meeskondlikke võistlusi.

Kaupluse meeskonna ühisüritused

Iga kaupluse meeskond on nagu väike pere. Nii nagu iga tavalinegi pere, korraldatakse ka meie kaupluste peredes erinevaid ühisüritusi. Tähtsal kohal on kindlasti iga kaupluse sünnipäeva tähistamine.

Laste jõulupidu

Iga aasta lõpus korraldatakse kõigile Selveri töötajate lastele rõõmus pidu.

Erialased täiendkoolitused

Selver hoolib oma töötajate oskuste ja teadmiste arendamisest. Et teha tööd parimal tulemuslikul moel, võimaldab Selver oma töötajatele toiduhügieeni-, toote- ja teeninduskoolitust. Üldjuhul viivad koolitusi läbi Selveri pikaajalised ja professionaalsed töötajad.

Eelis konkurssidel

Selver on suur ja kiiresti arenev ettevõte, meil on üle 50 erineva ametikoha. See annab töötajatele soovi korral võimaluse karjääri teha.

Vabade ametikohtade korral anname sellest oma töötajatele alati teada. Sisekandidaadil on konkurssidel alati eelis väliskandidaatide ees, kuna ta tunneb juba meie ettevõtet ja tööprotsesse.

Töögraafik

Järgmise kuu töögraafiku koostamisel arvestatakse töötaja soove, tal on võimalik planeerida vabu päevi (mõistlikul arvul).

Tervisetoetused

Selver toetab töötajate tervist. Kõik töötajad läbivad seadusega ettenähtud korras tervisekontrolli töötervishoiuarsti juures. Vajadusel kompenseerib Selver uutele töötajatele ka tööks vajaliku esmase tervisetõendi.

Kui Selveris töötamise ajal halveneb töötajal nägemine, kompenseeritakse osaliselt tööks vajalike prillide maksumus.

Sünni- ja muud toetused

Selver toetab töötajaid rahaliselt lapse sünni puhul ja pereliikme surma korral. Oma töötaja surma korral toetame pereliikmeid.

Staažikatele töötajatele, kes on Selveris töötanud üle 10 aasta, võimaldame tasulisi lisapuhkusepäevi. Väikese meenega peame meeles nii tööjuubilare kui ka sünnipäevalapsi.

Seoses abiellumisega või lähedase inimese surma korral on töötajal võimalik kasutada kahte tasulist vaba päeva, lapse 1.klassi mineval lapsevanemal on kasutada aga üks vaba päev.

Selveri poolt makstavate toetuste kohta saad täpsemalt lugeda Selveri toetuste maksmise juhendist.

NB! Kui kutsud oma kaaslase, sõbra või tuttava Selverisse tööle ja ta läbib kenasti katseaja, ootab sind kolleegipreemia.


Test

Tulemus:  

Teadmiste tase: