Müügiosakond

Eesmärk ja struktuur
Hüpermarketid ja supermarketid
Töölõigud ja tööprotsessid
Allahindlus
Omakoristus
Põhiväärtused
Test

 

Eesmärk ja struktuur

Müügiosakonna peamiseks eesmärgiks on Selveri turuosa suurendamine, mille tulemusena kasvatame veelgi oma käivet, suurendame olemasolevat kliendibaasi ja tagame kliendi lojaalsuse.

Selveri müügiosakonda juhib kaubandusjuht.

Igas Eesti maakonnas on vähemalt üks Selver. Kauplused on jaotatud Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti ja Ida-Eesti piirkonda.

03

Igal piirkonnal on oma juht. Piirkonnajuhi üheks olulisemaks ülesandeks on tagada Selverite kindel visioon ning sarnane kontseptsioonitunnetus igas Eestimaa nurgas. Piirkonna juht seab kauplusele eesmärgid ja jälgib nende täitmist. Koostöös kaupluste juhtidega töötab ta välja vajalikud arenguplaanid, mis on tingitud turusituatsiooni muutustest. Lisaks on piirkonnajuht infosillaks kaupluse ja teiste Selveri üksuste vahel.

Müügiosakonna struktuur.

Müügiosakonna struktuur.

 Kohapeal juhib kauplust kaupluse juhataja.

Müügiosakonna struktuuri kuulub veel Kadaka Selveri kohvik koos kohviku juhtajaga. Kohviku eesmärk on pakkuda klientidele kohapeal hommikuks ahjusooje saiu ja putru ning lõunaks rikkalikku hea hinnaga toiduvalikut koos kiire teenindamisega.

Pagarilettide küpsetusjuhi valdkonda jääb uute toodete arendamine, müügiprotsesside arendamine ning kasumlikult toimetamine Selveri pagarilettides.

Hüpermarketid ja supermarketid

Hüpermarketid on suurema müügipinna ja käibega kauplused. Kaupluse juhtaja alluvuses on kaks müügijuhatajat (toidu- ja tööstuskaupade) ning üks klienditeeninduse juhataja. Müügijuhatajate alluvuses on kaubakategooriate juhid (kauba tellijad) ning teenindajad. Klienditeeninduse juhataja alluvuses on teenindusjuhid ja teenindajad.

Hüpermarketi struktuur.

Hüpermarketi struktuur.

 Supermarketid on keskmised ja väiksemad kauplused. Kaupluse juhataja alluvuses on kas müügijuhtaja või kaubakategooriajuhid/teenindusjuhid ning teenindajad 

Supermarketi struktuur.

Supermarketi struktuur.

Töölõigud ja tööprotsessid

Kaupluses on olulised kõik töölõigud ja protsessid.

Kaupade tellimine. Kaupade tellimine on üheks osaks kaubakategooria juhtide igapäevastest tegemistest. Kaupade ettetellimise aeg sõltub kaubast, aga ka kokkulepetest tarnijatega:

  • kiiresti ringlevat kaupa tellitakse iga päev,
  • kampaaniakaupu tellitakse tavaliselt 7 päeva enne uue kampaania algust. Selleks, et tagada klientide igakülgne varustamine kaupadega, peab tellimisel arvestama ostjate käitumisega erinevatel perioodidel. Suvel on nõudlus grilltoodete, jäätise ja karastusjookide järele, talvel asenduvad grilltooted verivorstide ja ahjulihadega. Kampaanias olevad kaubad on soodsamate hindadega, mis tähendab, et nõudlus nende toodete järele on suurem eeskätt kampaania alguses.

Kauplustele on kinnitatud põhisortiment, mis peab igal ajal müügil olema. Kaubakategooria juht teeb tellimised piccoga e skaneerimise aparaadiga. Meie kasutuses olevad käsi-picod annavad laoseisu, tellitud kogused ja järgneva tarnepäeva, mis lihtsustab tellimuste tegemist.

Kaupade vastuvõtt. Kauba vastuvõtmisel on oluline kontrollida kauba vastavust saatelehele ning toote kvaliteeti.

  • Esmalt tuleb kontrollida kaubadokumentidelt, kas kaup on saabunud õigele ettevõttele.
  • Kaubakategooria juht kontrollib visuaalselt auto puhtust; kas kaupa on transporditud nõuetele vastava autoga; kas toidukaup on kaubikus nõuetekohasel temperatuuril. Jahe- ja sügavkülmatooted võetakse vastu selleks ettenähtud külmkambrites, et vältida külma-ahela katkemist.
  • Kontrollida tuleb taara nimetusi ja koguseid ning võrrelda seda saatedokumentidega. Nõuetele mittevastavaid toidusaadetisi vastu ei võeta, vaid esitatakse pretensioon hankijale. Pretensioonid tuleb hankijale või tootjale esitada kohe pärast nende avastamist.
  • Pärast visuaalset kontrolli sisestatakse arved süsteemi. Enamik oma tööajast viibib kaubakategooria juht müügisaalis tööd tehes.

Kaupade väljapanek. Müügisaali pinda tuleb kasutada otstarbekalt. Kaup tuleb paigutada müügisaali võimalikult efektiivselt ja luua visuaalne nauditav müügikeskkond. 

Kaubad paigutatakse müügisaali FIFO (First in First out) põhimõttel, st uuemad kaubad paigutatakse riiulitel tahapoole. Nii müüakse vanemad ja varem sisse ostetud kaubad enne ära. Kiiresti riknevate kaupade realiseerimisaegu tuleb kontrollida iga päev.

Kampaaniate puhul on igas kaupluses kampaaniatoodete väljapanekute alad. Kampaaniate puhul kasutame laudadel/alustel mahu väljapanekuid.

Kaupade väljapanekul tuleb lähtuda kaubalisest naabrusest. Müügisaalis ei tohi kõrvuti asetseda kaubad, mis võivad rikkuda nende maitseomadusi ja kvaliteeti.

Tavariiulis laome tooted vastavalt planogrammile. Kaupade väljapanekut alustame toodetest, mis on riiulis otsakorral või otsa lõppenud. Nii garanteerime kõikidele ostjatele kauba saadavuse olenemata ostusoovi kellaajast.

Allahindlus

Kauplustes on ka neid tooteid, mille nõudlus on olnud sel päeval või perioodil väike või kaubakategooria juht on teinud vale prognoosi ning tellinud kaupa rohkem. Antud tooted tuleb kaupluses alla hinnata või maha kanda. Kaupade allahindlust ja mahakandmist teostatakse vastavalt juhendile.

Kiiresti riknevate toodete puhul kasutatakse allahindlust 30% ja 50%.

Tänase kuupäevaga tooted, mille realiseerimine ei ole tavahinnaga reaalne, varustatakse 30% allahindluskleebisega. Antud korralduse annab müügijuhataja või kaupluse juhataja, tooted kleebistab kaubakategooria juht või töölõigu teenindaja vastavalt juhisele.

50% allahindlust kasutame erandjuhtudel ja toodete puhul mille realiseerimine 30% allahindlusega ei ole õigustatud.

Aeglase ringlusega toodete (kohv, tee jne, ka tööstuskaup) allahindluseks kasutame soovitavalt toodete süsteemset allahindlust. Selline toiming aitab realiseerimisaja lähenemisel kaubad realiseerida ilma, et tooted tuleks maha kanda. Toodete mahakandmist kaupluses teostavad kaubakategooria juhid iga päev.

Omakoristus

Selver on 37 kaupluses läinud üle omakoristusele. Tänu sellele saab kauplus, lähtuvalt vajadusest ja kaupluse eripärast, muuta operatiivselt koristusplaani ja koristamise tihedust. Vastavalt vajadusele saab kauplus teostada ka erakorralisi töid. Seoses sellega on kauplustes, kus kontroll ja juhendamine on kohapeal ning puhastusteenindaja juhindub kaupluse vajadusest, koristamise kvaliteet paranenud.

Põhiväärtused

Iga Selveri töötaja austab meie põhiväärtusi – tulemusele orienteeritus, pühendumus, koostöö, hoolivus, ausus. Selveris töötavad jaekaubandussektori parimad. Meil on tugev meeskond, kus inimesed tahavad töötada. Me hindame kõrgelt teenindaja ametit.

Oma igapäevatöös lähtume kolmest tugisambast – klient, kolleeg, tark tegutsemine. Meie tugevusteks on multifunktsionaalsus, mis annab oskuse igas töölõigus toime tulla. Me saame hakkama müügisaali korrashoiuga, meil on alati rikkalikud väljapanekud, me pakume oma kliendile alati värsket kaupa ja tagame kiire ning professionaalse teeninduse.


Test

Tulemus:  

Teadmiste tase: