4. მაგარი ყველის დამზადება მცირე საწარმოში

მოკლე ფილმის ჩვენება.

 

 

ყველის დამზადების პროცესში გამოყენებული სანიმუშო ჰიგიენის პრაქტიკა