2.9. დოკუმენტაცია

თვითკონტროლის სისტემა უნდა მოიცავდეს ყველა საჭირო დოკუმენტს. დოკუმენტები უნდა იყოს სწორად შედგენილი, ზუსტი და უნდა მოიცავდეს HACCP სისტემას სრულად. დოკუმენტები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს შესაბამისი თანამშრომლებისათვის.

ამისათვის საჭიროა:

  • შემუშავდეს თვითკონტროლის სისტემა, სრული დოკუმენტაციით – ფოლდერები, ნომრები და ა.შ.
  • დადგინდეს საბუთების შენახვის ვადა;
  • დალაგდეს საბუთები ლოგიკური თანმიმდევრობით;
  • ინახებოდეს საბუთები ვადების თანმიმდევრობით;
  • დარწმუნდეთ, რომ საბუთების პოვნა მარტივია;
  • დარწმუნდით, რომ საბუთები კავშირშია თვითკონტროლის სისტემასთან.

საბუთების შენახვის მაგალითი.

GR-tabel-07