1.6. პერსონალის ჯანმრთელობის შემოწმება

თანამშრომლებმა რეგულარულად უნდა გაიარონ სამედიცინო შემოწმება.

თანამშრომლები უნდა იყვნენ ჯანმრთელები, ავადმყოფობის სიმპტომების გარეშე, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაუყოვნებლივ უნდა აცნობონ თავის ჯანმრთელობის შესახებ უფროსს.

თანამშრომლებს არ უნდა ჰქონდეთ არანაირი ჭრილობები, კანის დაავადებები, ანთებითი პროცესები ან დიარეა.