1.3. მავნებლებთან ბრძოლა და კონტროლი

საწარმოში მწერების მოხვედრის აღსაკვეთად საჭიროა, ფანჯრებზე დამცავი ბადეების დაყენება. მწერების ბადის მთლიანობა უნდა მოწმდებოდეს რეგულარულად და შედეგი უნდა ფიქსირდებოდეს.

საწარმოს ოთახებში ბუზების მოხვერის თავიდან აცილებისათვის საუკეთესო გზა არის ბუზების ელექტრო საჭერის დაყენება.

კომპანიამ ასევე უნდა განათავსოს სათაგურები. მოახდინოს მავნებლებთან ბრძოლის ყველა საშუალების აღრიცხვა და პერიოდული კონტროლი.